Episode 1, Bane 1: Escape (7 hemmeligheder)

#1

Ved bunden af det første tårn er der en trævæg overfor døren. Der er et "Munition"-skilt på væggen. Ødelæg væggen for at få fat på ammunitionen.

Click for larger version
#2

I det samme tårn, to etager højere oppe i radiorummet, finder du en kikkert. Ødelæg opslagstavlen, der er skjult noget guld bag den.
Husk iøvrigt at ødelægge alt hvad du kan i dette spil...
Click for larger version
#3

Belægningsstuen som man kommer til fra gårdspladsen, har nogle dårlige gulvfliser mellem to køjer.
Click for larger version
#4

I et af rummene bliver du beskudt nedefra, gennem gulvet. Afliv soldaterne, hop nedenunder gennem hullet og ødelæg den væg, der ligner en tilmuret døråbning.
Click for larger version
#5

Endnu et rum med et ildsted, kig efter en slukket væglampe, der hænger skævt. Drej den, og væggen til venstre for ildstedet åbner sig.
Click for larger version
#6

Et par døre længere fremme er et stort rum med et par Nazi'er og en korttavle. Ødelæg billedet af Hitler, der er noget guld gemt bagved. For princippets skyld, skyd altid Hitler ;)
Click for larger version
#7

Du kommer til en 'U'formet korridor med nogle grå, udskårne stenvægge. Tryk på den venstre, den højre åbner vejen til et hemmeligt rum.
Click for larger version

Oversigt | Næste side

Valid HTML 4.01!