Velkommen til hjemmesiden for

Katholm Efterskole

Katholm med skolen

Katholm Efterskole er Danmarks eneste skole for hekse og troldmænd. Den ligger i det gamle Katholm Kloster, i naturskønne omgivelser på øen Katholm, sandsynligvis et sted nord for Fyn .

Skolen blev grundlagt omkring år 1300 i det nedlagte klosters bygninger, da middelalderens hekseprocesser gjorde hemmelighedsfuldhed til en nødvendighed. Oprindeligt kendt som "Katholm Klosterskole" blev det et samlingspunkt for den magiske del af befolkningen, og landsbyen Grethesminde, den eneste landsby i Danmark udelukkende befolket med hekse og troldmænd, voksede op udenfor de gamle mure.

I takt med den moderne tid, og samfundets større acceptans af 'anderledes' mennesker, er flere og flere flyttet bort fra øen: der bor nu kun nogle få hundrede. Samtidigt ændrede skolen navn til det nuværende - en efterskole er nemmere at forklare Mugglerne nu om dage.

Uanset navnet er vores lille skoles kvalitet i højeste klasse. De gamle traditioner opretholdes, og der læres både den klassiske magi, såvel som det nyeste indenfor trolddomskunst. Vores elever oplæres til den højeste faglige dygtighed, tilpasset elevernes individuelle evner og interesser, og med stor vægt lagt på tolerance, diskretion, god opførsel og forsigtig omgang med Mørkets Kræfter.

Hvordan kommer jeg til Katholm?

De fleste tager færgen. Gå ned til den lokale havn (en dam eller et gadekær kan også bruges), fremman en tågebanke, og vink med tryllestavsarmen. I løbet af få øjeblikke vil færgen anløbe. Sejltiden til Katholm er ca. 6 minutter, dog ca. 20 minutter fra Grønland og 12 fra Færøerne. Første skoledag for 1.årseleverne vil skolen sørge for en egnet tåge.

Det skal understreges at det er særdeles vigtigt at have betaling med til færgemanden, og at han under ingen omstændigheder må betales, før turen er overstået. Overtrædelse vil medføre evig fortabelse.

De fleste elever vælger at bo på skolens kollegie - vi har kun et, store udenlandske skoler har op til fire - men på grund af den udmærkede færgeforbindelse vælger nogen elever samt enkelte af lærerne at pendle dagligt.

For en god ordens skyld skal der gøres opmærksom på at der ikke kan Appareres på skolens område. Der kan uden problemer Appareres til Grethesminde, vi anbefaler torvet. På markedsdage (almindeligvis Lørdage) er engen bag værtshuset dog et bedre valg, selv om den kan være sumpet i vådt vejr.
Der findes et udmærket kosteskur til fri afbenyttelse, lige ved siden af Quiddichbanen. Skuret aflåses ved mørkets frembrud, besøgende bedes da henvende sig til skolens pedel for adgang.

Hvad studeres på skolen?

Skolen underviser primært i de klassiske fag: Magiens historie, Eliksirer, Forvandlinger, Røgt og Pleje af Magiske Væsener, Spådom og Forsvar mod Mørkets Magter. Da eleverne formodentligt flytter hjemmefra når skolen er overstået, bliver der endvidere undervist i Magisk Husholdning. Faget God og Diskret Opførsel er kommet med de sidste år, da det nu om dage endnu er nødvendigt at holde en lav profil, navnligt hvis man skal have succes i en verden domineret af Mugglere.

Siden eleverne har overstået den almindelige Folkeskole inden de kommer her, har vi fravalgt Muggle studier.

Hviket personale har skolen?

Lærerstaben er alle fuldt uddannede hekse eller troldmænd, og fuldtidsbeskæftiget på skolen. Alle er uddannede som faglærere indenfor mindst eet fag. Det vil generelt være de samme lærere, der følger elevene hele uddannelsen igennem, da det er yderst sjældent, der foretages udskiftninger. Alle lærerne bliver særdeles grundigt bedømt inden de bliver antaget.

For at varetage madlavning, rengøring og daglig vedligeholdelse er der tilknyttet 18 Husalfe til Katholm Efterskole, under opsyn af skolens pedel. Eleverne tilskyndes kraftigt til at se Husalfene som individuelle væsener, istedetfor som i tidligere tider. Derfor forventes det af eleverne at de assistere Husalferne ved at undgå unødvendigt rod, selv holder deres værelser ordentlige etc.

Selv om Husalfene er ansvarlige overfor rektor, er de instrueret i at behandle eleverne som deres familie, og holde på deres hemmeligheder.

Vores eneste spøgelse, Den Hvide Dame, har fornyligt fejret sin 450 års dødsdag. Hun er en af vores traditionsbærere, og er altid glad, rar og til uformel hjælp og støtte for eleverne.
Vi beder dog om at man ikke udfritter hende om hendes navn eller dødsårsag, da dette volder hende stor sorg.

Er jeg/mit barn i sikkerhed for Mugglere?

Ja. I takt med at befolkningen øgedes op gennem middelalderen, blev øen pålagt forskellige fortryllelser for at øge beboernes sikkerhed. De fleste er aktive den dag i dag, og nye er kommet til. Den blev skjult på kort, kompasser viser den forkerte kurs i nærheden af øen, etc. En særlig udfordring var Mugglernes opfindelse af flyvning og rumfart, der nødvendiggjorde egnede forstyrrelser af GPS og infrarøde billeder. Katholm er altid skjult for øjet bag skyer eller tåge. Dette påvirker selvfølgelig ikke vejret på øen.

Det sker lejlighedsvis at dårlige søfolk (i sommerhalvåret som regel tyske turister) ikke passer deres navigation, farer vild og gør landgang på Katholm. Derfor er kysterne forsynet med en kraftig forvirringsmagi, der holder gæsterne borte fra det indre af øen. Herefter klares sagen som regel efter mørkets frembrud af skolens husspøgelse, Den Hvide Dame.

Eleverne bedes om at holde sig på afstand og overlade sagen til Den Hvide Dame, da en forvirret Muggle kan være temmelig anmasende.

Hvilke forhold har eleverne?

Vores kostelever bor i firemandsværelser af forskellig udformning - nogle gammeldags, andre moderne. Der tages så vidt muligt hensyn til elevernes præferencer ved tildelingen. Alle værelserne er lige store, og har varme, lys, skrivebords- og skabsplads i rimeligt omfang. Eleverne kan ændre på møblering og indretning, såvidt de kan blive enige.

Drenge og piger har hver deres fløj.Kollegiets fællesrum kan anvendes til både studier og afslapning. Lektielæsning kan generelt også foregå i de relevante klasseværelser. Envidere findes der en del hobbyprægede klubber eller foreninger, som eleverne selv driver. Enkelte, som f.eks. duelklubben dog under opsyn af vagthavende lærer.

Af hensyn til studiefreden, er øvelokalet for amatørmusikerene henlagt til den dybeste krypt.

Der findes en hyggecafé, "Ravnekrogen", i kælderen under tårnbygningen. Her kan eleverne arrangere sammenkomster, som er for små til Hovedsalen, eller bare slappe af og hygge i kaffebaren.

Den største sportsgren er - som på alle skolerne - Quidditch. Men siden vi har en stor beboelse af Havfolk lige neden for klinten, og lægger stor vægt på mellemfolkelig forståelse, har vi de sidste 300 år haft tradition for aktiv sportsdykning. Gælleurt vokser iøvrigt vildt på Katholm, som det eneste sted i Nordeuropa.

Må jeg tage mit kæledyr med?

Eleverne er velkomne til at medtage egnede kæledyr. En del elever er efter udenlandsk forbillede begyndt at holde ugler istedet for de i Norden mere traditionelle ravne. De deles om den næstøverste etage i tårnet, lige underastronomilokalet.

Frøer, tudser og flagermus må medtages i kollegiet, og katte er som skolens navnedyr velkomne overalt. De elever der holder Helhest, har fri staldplads med græsning i indhegningen bag det gamle kirketårn.

Der er stadigvæk enkelte der holder Mare. Disse bedes holdt i stalden, da de skaber for meget uro i kollegiet om natten. I dagtimerne kan de medbringes frit overalt.

Kan jeg handle på Katholm?

I lighed med de fleste andre små øsamfund har Katholm mistet de fleste af sine butikker. Der er i øjeblikket kun en lille købmand, en slagter, og sikkert af særlig interesse for nogen af eleverne, en bager med slikudsalg.

Om lørdagen afholdes som regel et lille marked på torvet. Det er mest lokale produkter, men af og til dukker der også omrejsende handlende op.

Det er i begrænset omfang muligt at indkøbe pennefjer, blæk, pergament og andre AV-materialer i skolens boghandel, men de fleste indkøb bør foretages i enten Vestre Bjerggade i Herning, eller i Understræde i København. Elever fra det Sønderjydske område kan med fordel besøge Grosser Elbgang i Hamborg/Altona. Stiller man sig ud til landevejen og rækker tryllestavsarmen ud, vil dilligencen med den Hovedløse Kusk sørge for hurtig transport.


Valid HTML 4.01!